RGB світлодіод та опитування кнопок на платі Mini64SE R6

Всім привіт сьогодні ми розглянемо як опитувати кнопки та керувати RGB світлодіодом за допомогою STM32 на платі Mini64SE R6.

RGB

 

Відкриваємо попередній наш проект присвяченій керуванню світлодіодом за допомогою ШІМ та вносимо наступні зміни.

#define PWMR_PORT   GPIOA
#define PWMR_PIN    6
#define PWMR_RCC_BIT  RCC_APB2Periph_GPIOA

#define PWMG_PORT   GPIOA
#define PWMG_PIN    7
#define PWMG_RCC_BIT  RCC_APB2Periph_GPIOA

#define PWMB_PORT   GPIOB
#define PWMB_PIN    0
#define PWMB_RCC_BIT  RCC_APB2Periph_GPIOB

#define BUT_PORT   GPIOC
#define BUT1_PIN    4
#define BUT2_PIN    5
#define BUT_RCC_BIT  RCC_APB2Periph_GPIOC

unsigned char But1Val=0;
unsigned char But2Val=0;

Тут ми додаємо налагодження для 3 виводів керування RGB світлодіодом PA6, PA7 ,PB0 та вводи опитування двох кнопок PC4, PC5. В якості кнопок я використовую джойстік від мобільного телефону. Будемо опитувати натискування джойстіком вверх або в низ.
Також ми бачимо об’яву двох змінних які призначенні для механізму антибрязкіт при опитуванні кнопок.

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (1 << PWMR_PIN);
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
 GPIO_Init(PWMR_PORT, &GPIO_InitStructure);

 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (1 << PWMG_PIN);
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
 GPIO_Init(PWMG_PORT, &GPIO_InitStructure);

 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (1 << PWMB_PIN);
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
 GPIO_Init(PWMB_PORT, &GPIO_InitStructure);


 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (1 << BUT1_PIN)|(1 << BUT2_PIN);
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
 GPIO_Init(BUT_PORT, &GPIO_InitStructure);

Налагоджуємо потрібні нам виводи плати Mini64SE R6 на ввід або на вивід згідно конфігурації описаної вище.

TIM3->CCER |= TIM_CCER_CC1E|TIM_CCER_CC2E|TIM_CCER_CC3E|TIM_CCER_CC4E; //Allow timer use CH4 pin
 TIM3->CCMR1|=( TIM_CCMR1_OC1M_0|TIM_CCMR1_OC1M_1|TIM_CCMR1_OC1M_2|TIM_CCMR1_OC2M_0|TIM_CCMR1_OC2M_1|TIM_CCMR1_OC2M_2);//Select inverce PWM on CH1 CH2 pin
 TIM3->CCMR2|=( TIM_CCMR2_OC3M_0|TIM_CCMR2_OC3M_1|TIM_CCMR2_OC3M_2|TIM_CCMR2_OC4M_0|TIM_CCMR2_OC4M_1|TIM_CCMR2_OC4M_2);//Select inverce PWM on CH3 CH4 pin
 TIM3->CR1 |= TIM_CR1_CEN;// Starting timer

Налагоджуємо таймер та його канали CH1, CH2, CH3 для керування RGB світлодіодом за допомогою ШІМ.

Переходимо до основного коду.

 TIM3->CCR1=pwm_arr[1];
 TIM3->CCR2=pwm_arr[1];
 TIM3->CCR3=pwm_arr[1];
 TIM3->CCR4=pwm_arr[1];//Виставляємо на всіх світлодіодах режим мінімальної яскравості
 srand(time(0));
 while (1)
  {

	 if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_4)==0)
	 {

		 But1Val++;
		 Delay(4);
		 if (But1Val==250)
		 	 {
			 	 //Tics+=10;
			 	 But1Val=0;
			 	 TIM3->CCR1=pwm_arr[1];//Якщо натиснута перша кнопка гасимо світлодіоди
			 	 TIM3->CCR2=pwm_arr[1];
			 	 TIM3->CCR3=pwm_arr[1];
			 	 TIM3->CCR4=pwm_arr[1];
			 	 Delay(BLINK_TICKS);
		 	 }
	 }
	 else
	 {
		 But1Val=0;
	 }

	 if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_5)==0)
	 {

		 But2Val++;
		 Delay(4);
		 if (But2Val==250)
		 	 {
			 	 //Tics+=10;
			 	 But2Val=0;
			 	 TIM3->CCR1=rand();//Якщо натиснута друга кнопка заряджаємо в ШІМ регістри довільні значення яскравості свічення 
			 	 TIM3->CCR2=rand();
			 	 TIM3->CCR3=rand();
			 	 TIM3->CCR4=rand();
			 	 Delay(BLINK_TICKS);
		 	 }
	 }
	 else
	 {
		 But2Val=0;
	 }
   }

 

Ось відео роботи пристрою

Проект

Mini64SER6

Залишити відповідь